Τι καινοτομίες θα μπορούσαν να γίνουν στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων

16 Ιουλίου 2019, 6:46 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads

Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων είναι αναγκαίο να αποκτήσει νέα διάρθρωση, δηλαδή νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Κυρίαρχη λογική, πλέον, είναι ο επιτελικός Δήμος, που αποδίδει για τον πολίτη, προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες  και σχεδιάζει για το μέλλον, Πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν δεκάδες δεδομένα, ιδίως όσα προκύπτουν τα τελευταία χρόνια με την εξωστρέφεια και την τεχνολογική – καινοτομική δράση. Ταυτοχρόνως, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν το μέλλον των πόλεων και των Δήμων, με βάση τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, την προσπάθεια για απόδοση στις υπηρεσίες, για εξοικονόμηση πόρων, για ουσιαστικά έργα, για βιώσιμη κινητικότητα, για στήριξη της επιχειρηματικότητας, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας.

Να Ιδρυθεί αυτοτελές «Τμήμα Έξυπνης Πόλης» (smart city), με διευρυμένες αρμοδιότητες σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, καινοτομίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τουρισμού, επιχειρηματικότητας, μεταφορών, περιβάλλοντος, διαφάνειας, εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Η αλλαγή αυτή αποτελεί καινοτόμο εγχείρημα στα πρότυπα οργάνωσης και σχεδιασμού των Δήμων του μέλλοντος. Οι «Έξυπνες πόλεις» είναι ένας νέος τρόπος αστικής διακυβέρνησης και διαχείρισης, στον οποίον, οι ψηφιακές τεχνολογίες θα παίζουν βαρύνοντα ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων και των ροών σε μία δεδομένη περιοχή.

Αποστολή του νέου αυτοτελούς τμήματος θα είναι η χάραξη και η εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών που συνάδουν με τις πολιτικές που ορίζονται από την πολιτική ηγεσία και τις σύγχρονες τάσεις σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η τεχνική υποστήριξη της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου με εργαλεία και μετρικές, καθώς και η υποστήριξη της διασύνδεσης του Δήμου με την τοπική κοινωνία και την οικονομία.

– Επιπρόσθετα καλό θα ήταν να υπάρχει Το τμήμα Συντήρησης Υποδομών όπου θα έχει αντικείμενο τη συντήρηση όλων των κτιριακών, οδικών και άλλων υποδομών του Δήμου, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων

– Ακόμη Το τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων το οποίο θα μεριμνά για την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Αυτές είναι μερικές ιδέες για το πως μπορεί να αναπτυχθεί ο δήμος. Το περασμένο εξάμηνο είχε ανακοινωθεί επίσης πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή ένωση με το οποίο επιχορηγούνταν οι επιχειρήσεις έως 1900 ευρώ για την αλλαγή επιγραφών ώστε να υπάρχει μια εννοιέα ταυτότητα στα καταστήματα των Ψαχνών, κάτι το οποίο πραγματοποιήθηκε και αναμένουμε την έγκριση του.

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.