, ,
Είδηση για: #, #

ΕΠΣ Ευβοίας: Διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών

11 Μαρτίου 2020, 6:37 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ , αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 8678/ 9.3.2020 έγγραφο της Ε.Π.Ο. , σύµφωνα µε την Υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 726/8.3.2020 & ΦΕΚ Β’ 782/10.3.2020 ) , ενηµερώνει για την προσωρινή απαγόρευση κοινού στιςαθλητικές εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στο σύνολο της επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους από 10/3/2020 έως και 24/3/2020, για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας , κατά τα αναφερόµενα στην από 7/3/2020 εισήγηση της Εθνική Επιτροπής Προστασίας ∆ηµόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Με το υπ’ αριθ. 8877/11.3.2020 έγγραφο της Ε.Π.Ο. (ΦΕΚ Β’ 782/10.3.2020) διευκρινίζεται η επιβολή µέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων µε παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόµων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήµατος.
Αναλυτικά και σύµφωνα µε ∆ελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού , επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός της αθλητικής εγκατάστασης (ανοικτού ή κλειστού σταδίου,
κλειστού γυµναστηρίου κλπ) και εκτός του αγωνιστικού χώρου:
α) Το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία και φύλαξης της αθλητικής εγκατάστασης και την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα,
β) Σε περίπτωση ραδιοτηλεοπτικής προβολής του αθλητικού αγώνα το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη αυτού και όχι περισσότεροι του ενός (1) δηµοσιογράφου ανά Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης για την κάλυψη του αθλητικού αγώνα.
Ως προς τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου διεξαγωγής τους αθλήµατος, ισχύουν τα εξής:
γ) Οι αποστολές των οµάδων σε αθλητικούς αγώνες αποτελούνται από τα πρόσωπα που προβλέπονται στον Κανονισµό ∆ιεξαγωγής Αγώνων κάθε αθλητικής Οµοσπονδίας ή Αρχής, προσαυξηµένες µε έως 5 εκπροσώπους της κάθε οµάδας , που θα δηλώνονται επιπρόσθετα και στο φύλλο αγώνος.

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω προβλέψεων, εγγράφονται οι παραβιάσεις στο Φύλλο Αγώνος από τον διαιτητή ή παρατηρητή του αγώνα, ανάλογα την περίπτωση και
ακολουθείται η πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κανονισµό της κάθε Οµοσπονδίας για παράβαση διεξαγωγής αγώνα ή αθλητικού γεγονός κεκλεισµένων των θυρών, µε παραποµπή στην αρµόδια Πειθαρχική Επιτροπή για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ αποφασίζει την διεξαγωγή των αγώνων πρωταθληµάτων Ανδρών από 10/3/2020 έως και 24/3/2020 κεκλεισµένων των θυρών , µε ανώτατο όριο την παρουσία
60 ατόµων εντός του αγωνιστικούς χώρου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού.

Το ∆.Σ./Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ευαισθητοποιηµένο µε το φαινόµενο της έξαρσης του ιού παγκοσµίως αλλά και στην επικράτεια της χώρας, εφιστά την προσοχή προκειµένου να τηρηθούν τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης και να σεβαστούµε όλοι τις αποφάσεις του Κράτους, προς αποφυγή χειρότερων καταστάσεων .

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.