ÌÍÇÌÏÓÕÍÏ ÔÅËÅÓÔÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÓÔÏÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏ ÍÁÏ ÔÇÓ ÁÈÇÍÁÓ ÃÉÁ ÔÏ 40ÇÌÅÑÏ ÁÐÏ ÔÏÍ ÈÁÍÁÔÏ ÔÏÕ ÌÁÊÁÑÉÓÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ--×ÏÑÏÓÔÁÔÇÓÅ Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÁÈÇÍÙÍ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ--ÓÔÇ ÖÙÔÏ Ï ÌÇÔÑÏÐ. ÊÁËÁÂÑÕÔÙÍ ÁÌÂÑÏÓÉÏÓ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Οι διαδικασίες διαδοχής πρόκειται να ενεργοποιηθούν μετά  την παραίτηση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και ΑιγιαλείαςΑμβρόσιου. Η συνεδρίαση της Ιεραρχίας που θα ασχοληθεί με το ζήτημα, πρόκειται να λάβει χώρα τον Οκτώβριο, όπως αναφέρει ρεπορτάζτου «ΣΚΑΪ».

Ο ίδιος ο Αμβρόσιος, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού φαίνεται να έχει ήδη προτείνει τον πρώτο Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου και Ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Ιερώνυμου, ο οποίος υπήρξε συνεργάτης του Αμβρόσιου και απολαμβάνει ευρύτερης αποδοχής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here