Άνοιξαν 2 νέα προγράμματα CLLD/LEADER για ιδιωτικές επενδύσεις στην Εύβοια

ΑΛΙΕΙΑ

Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020),  ανοίγει η πρόσκληση και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (δυνητικοί δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα  στα δύο τοπικά προγράμματα της CLLD / LEADER Αλιείας της ΠΕ Ευβοίας (Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας και Νότιας Εύβοιας & Σκύρου)

Ακολουθήστε το eviathema.gr στο GOOGLE NEWS ΕΥΒΟΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΥΒΟΙΚΗ EVIATHEMA

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται δύο Προσκλήσεις εφαρμόζονται στην περιοχή εφαρμογής Αλιείας του τοπικού προγράμματος στην ΠΕ Ευβοίας. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με τις παρούσες δύο προσκλήσεις, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.251.992,00 €.

Οι δράσεις τις οποίες περιλαμβάνει η πρόσκλησης είναι οι κάτωθι:
Α)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.
Β)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την  δυνητικό δικαιούχο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες:
•     www.anevia.gr (για το CLLD / LEADER Αλιείας Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας)
•    www.leader-notia-evia-skyros.gr (για το CLLD / LEADER Αλιείας Νότιας Εύβοιας & Σκύρου)

και να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00
–    Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εύβοιας (Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα – Τηλ: 2221026626)
–    Στο υποκατάστημα της Κοινοπραξίας CLLD / LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου (Δημαρχείο Κριεζών – τηλ: 2223051002)

Κατεβάστε εδώ την περίληψη της πρόσκλησης για το πρόγραμμα