Είδηση για: #, #

Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού

5 Ιανουαρίου 2024, 7:57 πμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads

Τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, όρισε ο Δήμαρχος Γιάννης Κοντζιάς με θητεία από 4/1/2024 μέχρι 4/1/2025, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Αλεξανδρή Νικόλαο καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοίκησης,
Κοινωνικής Μέριμνας, Στρατηγικού σχεδιασμού και Ανάπτυξης και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Διοικητικών θεμάτων και Κοινωνικής Μέριμνας και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας
και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας, και των υποκείμενων αυτής
οργανικών μονάδων.
– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
– την τέλεση γάμων
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
– τη λειτουργία των ΚΕΠ
– τον συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β. Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και ιδίως:
– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε
επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
– Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία
καταφυγίων κ.λπ.) των Δημοτικών Ενοτήτων Ιστιαίας και Ωρεών.
– Έχει την εποπτεία και τον συντονισμό σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της
λειτουργίας του Δημοτικού κτηνιατρείου.
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την
επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και
εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου.

Γ. Εποπτείας και ευθύνης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως:
– Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση) του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης,

Δ. Γραφείου Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων και ιδίως:
– Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα
αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη
στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση
έγγραφα.
-Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση
καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
-Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών.

Την κ. Κωνσταντάγκα Γεωργία καθ’ ύλην έμμισθη Αντιδήμαρχο και της
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου και ειδικότερα :
-Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.
-Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου καθώς και του φωτισμού Δημοτικών
κτιρίων .
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν
θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων.
-Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου.
– Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων της
Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
-Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του Δημάρχου.
Τον κ. Μισιρλή Αγγελή καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και αγροτικής οδοποιίας, ειδικότερα :
-Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού.
– Την εποπτεία και ευθύνη για την εκτέλεση έργων και εργασιών συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας.
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν
θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων.
– Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου.
– Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων της
Δημοτικής Ενότητας Ωρεών.

Τον κ. Πανουργιά Σωτήριο καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Υδρευσης – Αποχέτευσης
– Έχει την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης Αποχέτευσης του Τμήματος Τεχνικών
Έργων και συντήρησης Υποδομών και πιο συγκεκριμένα:
i) Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης επισκευής και καλής λειτουργίας των
δικτύων Ύδρευσης και αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου
νερού(γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές) των Δημοτικών Ενοτήτων Αρτεμισίου ,
Ιστιαίας και Ωρεών.
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν
θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων.
– Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων της
Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου
– Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.)
της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου.
– Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του Δημάρχου.
– τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους
προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Τον κ. Αμανατίδη Ισαάκ καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

Α. Υδρευσης – Αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού και ειδικότερα:
– Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης Αποχέτευσης του Τμήματος Τεχνικών
Έργων και συντήρησης Υποδομών και πιο συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης
επισκευής και καλής λειτουργίας των δικτύων Ύδρευσης και αποχέτευσης και των
εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού(γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές)
και των δικτύων Αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων (δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός) της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν
θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων.
– -Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του Δημάρχου.

Τον κ.Τον κ. Ρουμελιώτη Αναστάσιο καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Ποιότητας Ζωής, Λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων και Σχολικών μονάδων
Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού και ειδικότερα:
– Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας
Αιδηψού
– Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των παιδικών σταθμών και των σχολικών μονάδων που
λειτουργούν στην Δημοτική Ενότητα Αιδηψού
– την εποπτεία εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δημοτική Ενότητα Αιδηψού
– Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας
Αιδηψού.
– Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.)
της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
– Την εποπτεία και ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων της
Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
– Την εποπτεία και ευθύνη σύνταξης κανονισμού λειτουργίας πόλης για την Δημοτική Ενότητα
Αιδηψού
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν
θέματα πειθαρχίας των υπαλλήλων.
–Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του Δημάρχου.

Τον κ. Λιάκο Χρήστο κατά τόπον έμμισθο Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Λιχάδος,
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα,

β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα,

γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκεται
στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας και

ε) τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και
τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ.α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αλεξανδρή Νικόλαου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ρουμελιώτης Αναστάσιος,
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ρουμελιώτη Αναστάσιου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρής Νικόλαος,
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αμανατίδη Ισαάκ που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιάκος Χρήστος,
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιάκου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αμανατίδης Ισαάκ
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πανουργιά Σωτήριου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αμανατίδης Ισαάκ.
Στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μισιρλή Αγγελή που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντάγκα Γεωργία.
ζ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντάγκα Γεωργίας που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.. Μισιρλής Αγγελής
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρής Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο
κ. Κωνσταντάγκα Γεωργία
ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης
οικονομικής απολαβής.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.