in

Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Ψήφισμα ΔΣ μετά το άγγελμα θανάτου του πρώην Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Λαφαζάνη

Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Ψήφισμα ΔΣ μετά το άγγελμα θανάτου του πρώην Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Λαφαζάνη

Ψήφισμα εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Διρφύων Μεσσαπίων σήμερα Τετάρτη 08 Ιουνίου μετά το άγγελμα θανάτου του πρώην Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Λαφαζάνη

Απόσπασμα Πρακτικού από τη Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, με αριθμό 8/2022 από 08/06/2022.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο (Αίθουσα Λευτέρης Μυλωνάς), στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. , συνήλθε σε Δημόσια διά περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) Κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 7704/8-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους Προέδρους των Τ.Κ που είχαν θέματα αποκλειστικά της Τ.Κ τους, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,
γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη. Ήτοι :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
9. ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
11. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
12. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
13. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17. ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
18. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19 ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
22. ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΣΟΦΙΑ ΑΦΕΝΔΡΑ
25. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
26. ΤΣΩΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και η δημοτική υπάλληλος
Τζαβάρα Ευαγγελία, για την τήρηση των πρακτικών.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον και το έκτακτο χαακτήρα του
ανωτέρω θέματος, λόγω της χτεσινής αγγελίας του θανάτου του πρώην Αντιδημάρχου και
Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων Γεωργίου Λαφαζάνη προς λήψη
σχετικής απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

«Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά το
άγγελμα του θανάτου του πρώην του πρώην Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου
του Δήμου Διρφύων– Μεσσαπίων Γεωργίου Λαφαζάνη ».

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με μεγάλη συγκίνηση και θλίψη η κοινωνία του Δήμου μας
αποχαιρετά σήμερα τον Γεώργιο Λαφαζάνη ο οποίος υπηρέτησε με ήθος και ευσυνειδησία την
Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν Δημοτικός Σύμβουλος από το 1994 μέχρι το 2019, Αντιδήμαρχος του
Δήμου μας την περίοδο 2011-2014 και Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου την περίοδο
2002-2006.

Για τον αδόκητο θάνατό του, ο οποίος σκόρπισε θλίψη σε όλους μας, το Δημοτικό
Συμβούλιο οφείλει να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον εκλιπόντα και να αποδώσει την
πρέπουσα τιμή σε αυτόν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν αυτών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, επιδίδοντας το παρόν ψήφισμα
-Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου με επικεφαλής το Δήμαρχο στην εξόδιο
ακολουθία
– Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
– Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
-Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2022.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Τα μέλη του Δ.Σ. Διρφύων – Μεσσαπίων
Σπυρίδων Ραπτάκης
(υπογραφή) (ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ψαχνά, 8/6/2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων – Μεσσαπίων
Σπυρίδων Ραπτάκης

Βοιωτία: Ολοκληρωτική καταστροφή αποθήκης στην Αλίαρτο – Γιγαντιαία επιχείρηση της Πυροσβεστικής [ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ]

ΕΚΤΑΚΤΟ: Πυροβολισμοί στα Βάγια Βοιωτίας με ένα τραυματία