Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29/07

28 Ιουλίου 2020, 8:47 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων
#ψαχνά νέα #δήμος διρφύων μεσσαπίων

Την Τετάρτη 29/07 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική (∆ια Ζώσης κεκλεισμένων των θυρών) συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων στο Χώρο του Δημαρχείου στα Ψαχνά Ευβοίας με 12 θέματα συζήτησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: « Άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος εκτέλεσης το έργου: “Εµπλουτισµός Ύδρευσης Ψαχνών – Καστέλλας- Τριάδας΄΄ εξαιτίας της αντίδρασης των κατοίκων της κοινότητας Καθενών που αφορά το χρόνιο πρόβληµα ολίσθησης του εδάφους στην συγκεκριµένη περιοχή ( Η υπ’ αρίθµ. πρωτ. 10228/22-7-2020
αίτηση του συνόλου των µελών των δηµοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης)».

Επιβεβαίωση ΕΟΔΥ για το κρούσμα Κορονοϊού στην Νέα Αρτάκη – Δεν εισήχθη ποτέ το 10χρονο κορίτσι στο Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας

ΘΕΜΑ 2ο: « Περί µεταφοράς προσωπικού της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Μεσσαπίων (∆.Ε.Υ.Α.Μ), στο ∆ήµο ∆ιρφύων – Μεσσαπίων και σύστασης
προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη του µεταφερόµενου προσωπικού της
πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Μεσσαπίων (∆.Ε.Υ.Α.Μ) στο ∆ήµο
∆ιρφύων – Μεσσαπίων ».

ΘΕΜΑ 3ο : « Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αποκατάστασηβλαβών στο Οδικό ∆ίκτυο ∆ηµοτικής και Αγροτικής Οδοποιϊας ∆.Ε Μεσσαπίων ΄΄ (µετά την πυρκαγιά από τις 13/8 έως 20/8/2019), συνολικού προϋπολογισµού 480.000,00 € ».

ΘΕΜΑ 4ο: « Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ ∆ιαµόρφωση αύλειων χώρων σχολικών µονάδων (Νηπιαγωγεία) στις Τ.Κ. Καστέλλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων΄΄, συνολικού προϋπολογισµού 52.097,64 €».

ΘΕΜΑ 5ο: ” Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Αναπλάσεις Τ. Κ Καθενών” , συνολικού προϋπολογισµού 63.000,00 €».

ΘΕΜΑ 6ο: « Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: ΄΄ Οδοποιϊα
Τ. Κ Μίστρου΄΄, συνολικού προϋπολογισµού 112.555,58 €».

ΘΕΜΑ 7ο: «Περί ορισµού µελών και συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων».

ΘΕΜΑ 8ο: «Περί έγκρισης τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 1
ου τριµήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020».

ΘΕΜΑ 9ο: «Περί αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού (Καθαρίστρια Σχολικής Μονάδος) Ι∆ΑΧ µειωµένου ωραρίου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Περί έγκρισης της υπ’ αριθµ. 52/2020 Απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: ΄΄ ∆ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη ∆ιρφύων – Μεσσαπίων (∆Η.Κ.Α.∆Ι.ΜΕ) που αφορά την τροποποίηση του ΟΕΥ ».

ΘΕΜΑ 11ο: «Περί αναδοχής οφειλών της υπό εκκαθάρισης πρώην ∆ηµοτικήςΚοινωφελούς Επιχείρησης Μεσσαπίων (∆Η.Κ.Ε.Μ.Ε)»

ΘΕΜΑ 12ο: «Περί ορισµού µελών για την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής στο ∆ήµο ∆ιρφύων-Μεσσαπίων για την παρακολούθηση του προγράµµατος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Διαβάστε Επίσης

Ο Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων Γιάννης Νέζης για την Διοργάνωση Νήσος Εύβοια – Regatta 2020

Παρουσίαση Regatta 2020: Η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλία Μπουρμά – Δηλώσεις στο eviathema.gr

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Διοργάνωσης Νήσος Εύβοια – Regatta 2020 [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.