in ,

Κατερίνα Μπατζελή: «Κοπανίζουν το νερό με το γουδί…για τον οριοθέτηση του Λήλαντα»

Μπατζελή ζητά με αναφορά της προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η κα Μπατζελή ζητά με αναφορά της προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας(ΕΑΔ) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Θεσσαλίας και Στερεάς , την  διερεύνηση της υπόθεσης σχετικά με την προώθηση και ολοκλήρωση της μελέτης της οριοθέτηση χειμάρρων – Αντιπλημμυρικά έργα Νότιας Εύβοιας , στο τμήμα καταρχήν που αφορά τον Λήλαντα ποταμό.

Κι αυτό  διότι διαπιστώνονται σημαντικές παραλείψεις της Διοίκησης και ειδικότερα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ευβοίας για την ολοκλήρωση της . Ομοίως πρέπει να ερευνηθούν οι ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής για την ελλιπή άσκηση εποπτείας στις υπηρεσίες ιδίως της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Εύβοιας και  ότι

                                      «Κοπανίζουν το νερό με το γουδί…»

 «Δυστυχώς αν και έχουν κατανεμηθεί  στην ΠΕ Ευβοίας τα 118.290.094 ευρώ  από το συνολικό κονδύλι των  131.726.895ευρώ των εκτάκτων αναγκών που διατέθηκαν στην Περιφέρεια μας μέχρι 31-12-2020,δεν έχουν ολοκληρωθεί έργα και παρεμβάσεις ούτε καν εκείνων από την θεομηνία του «Ζορμπά», το 2018.Όσο δε αφορά τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 3 Σεπτέμβρη 2020,για την επούλωση  του  καταστροφικού περάσματος  της «Θάλειας», τελείωσαν μόνο την διαγωνιστική διαδικασία χωρίς δημοσιοποίηση και εκ των υστέρων διαπιστώνεται αλλά και «ανακοινώνεται», ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες  μελέτες οριοθέτησης του κυριότερου τμήματος του Λήλαντα ποταμού.  

Επαναλαμβάνουμε ότι: «η Περιφερειακή Αρχή  δια των αρμοδίων αιρετών εκπροσώπων της αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας διαβεβαίωνε, ότι η μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα υποσχέθηκαν  στους πολίτες ότι την άνοιξη του 2021, θα είναι έτοιμη η μελέτη της οριοθέτησης του ποταμού και το καλοκαίρι του ίδιου έτους θα ξεκινήσουν τα αντιπλημμυρικά έργα.»

Ζητούμε να διευρυνθεί η ύπαρξη «νέας μελέτης» για την οριοθέτηση του Λήλαντα, ικανής και αναγκαίας συνθήκης  βάσει της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας,  η εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών Ευβοίας και η απόφαση θεσμικού οργάνου για την ένταξη της και χρηματοδότηση της βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται, ώστε να υλοποιηθούν άμεσα και καθ ολοκληρία  οι παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν   στην συνεδρίαση του 8ου Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Να επισημανθεί δε ότι χρηματοδότηση μίας «νέας μελέτης ή επικαιροποιημένης» πρέπει να συναποφασιστεί και να χρηματοδοτηθεί από άλλους δημόσιους πόρους εκτός εκείνων των εκτάκτων αναγκών. Μια τέτοια επιλογή μπορεί να είναι και εις βάρος άλλων περιφερικών ενοτήτων και έργων  σε αυτές σε μια δε πολύ κρίσιμη περίοδο.  

Επίσης προσφεύγουμε διότι «Διαπιστώνεται εκ του αποτελέσματος ότι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των αναθέσεων τόσο των δέκα (10) υποέργων για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία «Ζορμπάς» όσο και των δέκα οκτώ (18) υποέργων για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία  «Θάλεια» πέρα και έξω αν είναι  ή όχι στο σύνολο τους ανάλογες του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας ,οι ρυθμοί εξέλιξης τους είναι παντελώς δυσανάλογοι με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών αποκατάστασης και εκθέτουν και το θεσμό απέναντι στην ίδια την πληττόμενη κοινωνία».

Κλείνοντας η κα Μπατζελή τονίζει: «Η προσωπική ασφάλεια και διασφάλιση των περιουσιών των συμπολιτών μας ,η προετοιμασία των περιοχών μας για την αντιμετώπιση εντόνων καιρικών φαινόμενων με ουσιαστικά έργα υποδομής , η άσκηση χρηστής διοίκησης ,η άμεση, διαφανής  και αποτελεσματική απορρόφηση των δημόσιων πόρων, είναι το κύριο μέλημα μας. Η διακυβέρνηση και δη η τοπική και περιφερειακή χρειάζονται ετοιμότητα, σχεδιασμό, και διαφάνεια».

Επισυνάπτονται : το εισαγωγικό της αναφοράς και εικόνες   από την σημερινή κατάσταση στον Λήλαντα.

ΠΡΟΣ
1.ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου
ΤΚ 104 42 – Αθήνα
Γραφείο Διοικητή ΕΑΔ
Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας

2.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ
Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν.2218/1994

Κοινοποίηση σε συναρμόδια Υπουργεία
-Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-Εσωτερικών

 

ΑΝΑΦΟΡΑ
Της Περιφερειακής Παράταξης: «πατρίδα μας η Στερεά»
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δια της επικεφαλής της, Αικατερίνης Μπατζελή

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Με την παρούσα αναφορά ζητάμε -ως έχοντες άμεσο, προσωπικό και ισχύον έννομο συμφέρον ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Περιφερειακή Παράταξη την οποία ως επικεφαλής εκπροσωπώ νομίμως- την διερεύνηση δύο κρίσιμων συναφών ζητημάτων που αφορούν την διαχείριση έργων και μελετών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Α. Μείζονος ενδιαφέροντος είναι η διερεύνηση της υπόθεσης που αναφέρεται στην προώθηση και ολοκλήρωση της μελέτης: Οριοθέτηση χειμάρρων – Αντιπλημμυρικά έργα Νότιας Εύβοιας , στο τμήμα που αφορά τον Λήλαντα ποταμό (εκβολή Λήλαντα μέχρι την γέφυρα Ψυχικού), καθότι διαπιστώνονται τραγικές παραλείψεις της Διοίκησης και ειδικότερα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ευβοίας για την ολοκλήρωση της ως άνω μελέτης, η οποία αποτελεί την προϋπόθεση για την κατασκευή των αναγκαίων έργων ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας στο ποταμό Λήλαντα και ιδίως στην κατοικημένη περιοχή από την γέφυρα Βασιλικού έως τις εκβολές, περιοχή στην οποία κατά την θεομηνία «Θάλεια» (8- 9 Αυγούστου 2021) θρηνήσαμε την απώλεια και ανθρώπινων ζωών.

Β. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατ΄εξακολούθηση προβαίνει στην ανάθεση συμβάσεων έργων με τη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, ήτοι «με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» επικαλούμενη τον λόγο της περίπτωσης γ΄της παρ.2 του ως άνω άρθρου 32 όπου ορίζεται ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφαρμόζεται και « γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».

Διαπιστώνεται όμως εκ του αποτελέσματος ότι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των αναθέσεων τόσο των δέκα (10) υποέργων για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία «Ζορμπάς» όσο και των δέκα οκτώ (18) υποέργων για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία «Θάλεια» δεν είναι στο σύνολο τους ανάλογες του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας και κυρίως οι ρυθμοί εξέλιξης των έργων είναι παντελώς δυσανάλογοι με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών αποκατάστασης.
Κατόπιν αυτών θεμελιώνεται η πιθανότητα η επιλογή της διαδικασίας να μην αναποκρίνεται παρά μόνο κατ΄επίφαση στις προϋποθέσεις του στοιχ. γ άρθρου 32 περ. 2. Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ως εκ τούτου να «καταστρατηγείται» η διαδικασία προκειμένου να αποφεύγεται η διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού.

Πόθεν έσχες βουλευτών – Ζαλίζει η φορολογική δήλωση του Σπύρου Πνευματικού και της συζύγου του με πάνω από 1.500.000 εκ. καταθέσεις – Ποιοι άλλοι έχουν περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Πόθεν έσχες: Δημοσιεύτηκαν οι δηλώσεις των πολιτικών – Δείτε αναλυτικά τη λίστα της Εύβοιας

Ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί: Αναστολή εργασίας και μείωση μισθού για όσους δεν επιδεικνύουν αρνητικό pcr test

Αυτός είναι o «γιατρός» που ξεκίνησε τις θεωρίες συνωμοσίας για τα εμβόλια

Κρούσματα σήμερα: 2.874 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ – Στην κορυφή της λίστα της Στερεάς η Εύβοια

Διαβάστε όλα τα νέα του eviathema.gr στο Google News

Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις για τον Κορονοϊό στο koronoios.today

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις από την Εύβοια τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Eviathema.gr

Ειδήσεις από Βόρεια Εύβοια και Νότια Εύβοια, την Χαλκίδα, τα Ψαχνά, την Κάρυστο, το Αλιβέρι

Πόθεν έσχες βουλευτών – Ζαλίζει η φορολογική δήλωση του Σπύρου Πνευματικού και της συζύγου του με πάνω από 1.500.000 εκ. καταθέσεις – Ποιοι άλλοι έχουν περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Το 1ο Περιβαλλοντικό φεστιβάλ στην Χαλκίδα είναι γεγονός!