Προσλήψεις ειδικών συμβούλων στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων

29 Μαΐου 2024, 2:56 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads
Προσλήψεις ειδικών συμβούλων στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων ανακοινώνει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Συμβούλων του Δημάρχου με τα παρακάτω ειδικότερα αντικείμενα και τα αντίστοιχα προσόντα

Α) Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, για την παροχή επιστημονικών γνώσεων σε θέματα σχετικά με την ωρίμανση τεχνικών έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, αναβάθμιση κτιριακών, υδραυλικών, ενεργειακών υποδομών και θεμάτων οδοποιίας, διενέργεια ερευνών, εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, συμπλήρωση τεχνικών δελτίων, υποβολή γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων τεχνικών έργων, γνώση στην σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β) Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ , για την παροχή επιστημονικών γνώσεων σε θέματα σχετικά με την ωρίμανση τεχνικών έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, αναβάθμιση κτιριακών, υδραυλικών, ενεργειακών υποδομών και θεμάτων οδοποιίας, διενέργεια ερευνών, εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, συμπλήρωση τεχνικών δελτίων, υποβολή γνωμοδοτήσεων, εισηγήσεων για τη διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων τεχνικών έργων, γνώση στην σύνταξη προτάσεων για ένταξη έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ). Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ο οποίος θα επικουρεί το έργο του Δημάρχου κατά την άσκηση των επιτελικών και διοικητικών καθηκόντων, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) επί θεμάτων νομικής φύσεως, ιδίως σε θέματα δημοσίου δικαίου, διοικητικών και θεσμικών θεμάτων, μέσα στον κύκλο των γνώσεων του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Δ). Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας , για την παροχή ειδικών γνώσεων , υποβολή γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας που άπτονται του γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.