Θανάσης Ζεμπίλης: Η ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ ανάδοχος του έργου των γεφυρών Φύλλων, Βασιλικού, Αφρατίου με έκπτωση 6%

Θανάσης Ζεμπίλης Γέφυρα Φύλλων

Προσωρινός ανάδοχος του έργου των γεφυρών Φύλλων, Βασιλικού και Αφρατίου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία “ΙΝΤΕΡΚΑΤ”, με έκπτωση 6%.

Ακολουθήστε το eviathema.gr στο GOOGLE NEWS ΕΥΒΟΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΥΒΟΙΚΗ EVIATHEMA

Η διαδικασία ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου ολοκληρώθηκε χθες, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, κατόπιν εβδομαδιαίας παράτασης που είχε ζητηθεί. Συνεπώς, μπαίνουμε στο τελικό στάδιο για την εκτέλεση του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την επισκευή της γέφυρας στο Βασιλικό, την κατασκευή δύο νέων γεφυρών στις θέσεις Αφράτι και Φύλλα, την αποκατάσταση και βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου, καθώς και αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας, ανέρχεται σε 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Η έναρξη των εργασιών αναμένεται το αργότερο μέχρι τέλος του έτους.

Μέχρι σήμερα με αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως Υποδομών κας Γεράρδη έχουν εγκριθεί: α) οι στατικές µελέτες προκαταρκτικής επεξεργασίας τεχνικών, β) η προµελέτη Οδοποιίας, η προµελέτη τριών ισόπεδων κόµβων, η υδρολογική µελέτη, γ) η προµελέτη οδοφωτισµού, δ) η οριστική γεωλογική µελέτη, οι αξιολογήσεις γεωτεχνικών ερευνών, η γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης των γεφυρών και η γεωτεχνική προµελέτη επιχωµάτων των γεφυρών και ε) η στατική προµελέτη των γεφυρών Φύλλων και Αφρατίου, η µελέτη διαπλάτυνσης καταστρώµατος και η µελέτη σχεδιασµού µέτρων εξασφάλισης έναντι πληµµυρικών φαινοµένων της υφιστάµενης γέφυρας Βασιλικού.
Τα έργα προβλέπονται σε τµήµατα συνολικού µήκους 500m ανά περιοχή γέφυρας µε στόχο:

α) την αποκατάσταση ή και βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου, β) αντιπληµµυρικά έργα διευθέτησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας και γ) την κατασκευή δύο νέων γεφυρών στις θέσεις Αφράτι και Φύλλα καθώς και την επισκευή της γέφυρας Βασιλικού.

Ειδικότερα, τα έργα που προβλέπονται να εκτελεστούν με βάση τη σύμβαση είναι τα κάτωθι:

• Τοπικές επισκευές και μέτρα εξασφάλισης έναντι πλημμυρικών φαινομένων της υφιστάμενης γέφυρας Βασιλικού
• Κατασκευή νέας γέφυρας Φύλλων
• Κατασκευή νέας γέφυρας Αφρατίου
• ∆ιατήρηση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού στη θέση γέφυρας Βασιλικού κατηγορίας 2 (ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆).
• Τροποποίηση της υφιστάμενης Οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Αφρατίου κατηγορίας 3 (ΑΙV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα.
• Τροποποίηση της υφιστάμενης Οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Φύλλων κατηγορίας 3 (ΑΙV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα.
• Τροποποίηση της υφιστάμενης παρόχθιας οδού μεταξύ των οικισμών Βασιλικού και Φύλλων κατηγορίας 3 (ΑV κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟ∆) με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα.
• Ανακατασκευή/ αναδιάταξη ισόπεδων κόμβων στις θέσεις διασταύρωσης κάθετων οδών άνωθεν του ποταμού Λήλαντα μετά το πέρας των γεφυρών, καθώς και την παράλληλη προς τον ποταμό οδό SR-01, με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα.
• Εργασίες διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των τριών γεφυρών (Καθαρισμός κοίτης και πρανών, Εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες, Επένδυση διατομών με λιθορριπές και συρματοκιβώτια, Κατασκευή έργων διευθέτησης, Έργα προστασίας βάθρων γεφυρών έναντι διάβρωσης)
• Εργασίες οδοφωτισμού των τριών γεφυρών και των συγγενικών τους κόμβων και οδών.
«Το γεγονός ότι προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε μια εταιρεία με εμπειρία και αξιοπιστία, αποτελεί εγγύηση για την ομαλή εξέλιξη του έργου, που θα παρακολουθούμε στενά σε όλα τα στάδια του, για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα», ανέφερε ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης.