Τριαντόπουλος: Νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς τους δύο Δήμους της Βόρειας Εύβοιας ύψους 2,8 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση από τις πλημμύρες

triantopoulos

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, Αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρη Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, η πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού V», η οποία αφορά έκτακτη χρηματοδότηση, ύψους 32,18 εκατ. ευρώ (ΑΔΑ: ΡΞΔΧ46ΜΤΛ6-1ΩΟ). 

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά νέα έκτακτη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφερειών, προκειμένου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με έμφαση στις επιπτώσεις της κακοκαιρίας «Daniel» και «Elias».

Πρόκειται για μία πρόσκληση που αφορά και τους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, όπου το σύνολο της έκτακτης χρηματοδότησης που εγκρίθηκε ανήλθε στα 2.850.000 ευρώ. Συγκεκριμένα: 

  • 1.500.000 ευρώ προς το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού για την αποκατάσταση υποδομών και δικτύων που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες. 
  • 200.000 ευρώ προς το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού για την αποκατάσταση γηπέδου Νέου Πύργου μετά από καταστροφές λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. 
  • 550.000 ευρώ προς το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας για αποκαταστάσεις υποδομών και χώρων μετά από φυσικές καταστροφές στη Λίμνη. 
  • 400.000 ευρώ προς το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας για αποκαταστάσεις εσωτερικών και αγροτικών οδικών δικτύων με ζημιές από τις πλημμύρες. 
  • 120.000 ευρώ προς το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας για τη διαχείριση αναγκών περιοχών με κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από φυσική καταστροφή. 
  • 80.000 ευρώ προς το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας για αποκαταστάσεις υποδομών και χώρων από τις ζημιές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων στην Τοπική Κοινότητα Κεχριών. 

Έτσι, μέχρι τώρα, σύμφωνα με το σύνολο των εγκρίσεων έκτακτης χρηματοδότησης προς τους δύο Δήμους της Βόρειας Εύβοιας για τη διαχείριση, αντιμετώπιση και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 6.710.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.900.000 ευρώ αφορούν το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και τα 2.810.000 ευρώ αφορούν το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας. 

Σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε ότι «σε στενή συνεργασία με τους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας συνεχίζεται η στήριξη της περιοχής, η οποία πιέστηκε και από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Έτσι, σύμφωνα με τη νέα έκτακτη χρηματοδότηση εγκρίθηκαν επιπλέον 2,8 εκατ. ευρώ, με το άθροισμα όλη αυτή την τελευταία περίοδο να διαμορφώνεται στα 6,7 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού. Και, φυσικά, καθώς συνεχίζεται η ωρίμανση του σχεδιασμού από την πλευρά των υπηρεσιών των δύο Δήμων και προχωρά αντιστοίχως και η στήριξης της περιοχής».