Åðåéóüäéá ôï âñÜäõ ôïõ ÓáââÜôïõ,ìåôáîý ïðáäþí ôïõ Ïëõìðéáêïý êáé ôïõ Ðáíáèçíáúêïý óôçí Ë.Ðïóåéäþíïò óôïí Öëïßóâï,åííÝá óõëëÞøåéò áðü ôçí áóôõíïìßá,ÊõñéáêÞ 5 Ìáñôßïõ 2017 (EUROKINISSI)
Χρόνος Ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή κι άλλος ένας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής έξω από το hot spot του Σκαραμαγκά.

Το περιστατικό έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Αφγανός 22 ετών, ενώ τραυματίστηκε ένα νεαρός Ιρανός, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here