Πώς αμείβεται η υποχρεωτική αργία της 28ης Οκτωβρίου

Αμοιβή 28ης Οκτωβρίου

Η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και όσοι εργάζονται πληρώνονται περισσότερο για τις υπηρεσίες τους.

Πώς πληρώνεται η αργία

Σύμφωνα με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου, ισχύουν τα εξής:

α) Οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.

β) Οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή, πέρα από τον καταβαλλόμενο μισθό τους.

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου, ισχύουν τα εξής:

α) Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) Οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί, όμως, η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
Οι υποχρεωτικές αργίες

Οι υποχρεωτικές αργίες στη χώρα μας είναι οι εξής:

  • Η 1η Ιανουαρίου
  • Η εορτή των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου)
  • Η 25η Μαρτίου
  • Η Δευτέρα του Πάσχα
  • Η 1η Μαΐου
  • Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
  • Η 28η Οκτωβρίου
  • Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)
  • Η 26η Δεκεμβρίου