Η Ενδεκαμελής επιτροπή ανεμογεννητριών του Δήμου Ερέτριας για το θέμα της εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην περιοχή – Τι βήματα έγιναν και τι ακολουθεί από εδώ και πέρα

4 Απριλίου 2021, 1:43 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Δελτίου Τύπου εξέδωσε η ενδεκαμελής επιτροπή ανεμογεννητριών του Δήμου Ερετρίας σχετικά με τις όσες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι στιγμή για το θέμα της εγκατάστασης αλλά και τα βήματα που θα γίνουν από εδώ και πέρα…

Η ανακοίνωση της επιτροπής:

Με γνώμονα τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ζήτημα της εγκατάστασης πληθώρας ανεμογεννητριών μεγάλης ισχύος και διαστάσεων στην Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου μας και μετά την πρώτη Συνεδρίαση μέσω τηλεδιασκέψεως για το 2021 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26/03/2021 με τη συμμετοχή πέραν των μελών της επιτροπής του Δημάρχου
Ερέτριας κυρίου Δημητρόπουλου του Προέδρου του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας κυρίου Αναστασίου Μπαλτά και του μέλους του Πολιτιστικού Συλλόγου το «Ποτάμι» κυρίας Πηγής Κωνσταντάρα οφείλουμε να προβούμε στις ακόλουθες δηλώσεις και ανακοινώσεις.

Η Επιτροπή μας έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμό 43/29-5-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας.

Με την εν λόγω Απόφαση, στη βάση ορισμένων και ξεκάθαρων πραγματικών και νομικών επιχειρημάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο τάχθηκε ομόφωνα κατά της επικείμενης (αλλά και κάθε άλλης μελλοντικής) εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα όρη της περιφέρειας του Δήμου μας, από τον Όλυμπο του Γυμνού μέχρι την Σέτα και την περιοχή της Αμπουδιώτισσας.

Αποφάσισε δε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες κυρίως νομικές αλλά και πολιτικές ώστε να αποτραπεί κάθε ενέργεια που θα αποβλέπει στην εγκατάστασή νέων ανεμογεννητριών.

H αποστολή της διευρυμένης (αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των δημοτικών παρατάξεων – φορέων και πολιτών του Δήμου) 11μελής Επιτροπή, είναι η διαρκής ενημέρωση της δημοτικής αρχής, των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Ερέτριας για κάθε θέμα που αφορά στην επικείμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, καθώς και στη λήψη αποφάσεων για την πρόταση αλλά και την οργανωμένη πραγματοποίηση δράσεων στο ως άνω πλαίσιο.

Οι συντονισμένες ενέργειες που πρέπει να λαβαίνουν χώρα μεθοδευμένα και έγκαιρα ώστε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να αφορούν ενέργειες σε νομικό και πολιτικό επίπεδο και δράσεων που αναλαμβάνονται από την επιτροπή μας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών.

Ο συνδυασμός του παραπάνω τρίπτυχου θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και αν αυτά δεν επιτευχθούν με το σύνολο της τοπικής κοινωνίας ενημερωμένο, θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το τελευταίο χαρτί που έχουμε στα χέρια μας αυτό των κινητοποιήσεων σε κάθε μορφή (διαδηλώσεις διαμαρτυρίες – πορείες κτλ)

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και τι πρέπει ακόμη να γίνει:

Α) Νομικό Επίπεδο

Ο Δήμος Ερέτριας, έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την προσβολή των εκδοθέντων αδειών. Συγκεκριμένα κατόπιν έγκαιρης ενεργειών του Δημάρχου ασκήθηκε από τον ειδικό νομικό του συνεργάτη ηαπό 04/01/2021 διοικητική προσφυγή ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την ακύρωση της τελευταίας και πλέον μόνης ισχύουσας υπ’ αριθμό 0219/07-12-2020 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου της ΡΑΕ υπέρ της εταιρείας ENERCOPLAN η οποία αποβλέπει στην δημιουργία ενός τεράστιου αιολικού σταθμού στην κεντρική Εύβοια.

Το επόμενα βήματα που κρίνεται απαραίτητο να γίνουν είναι:
 Προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ανωτέρω Βεβαίωσης – Άδειας
 Άσκηση ένδικων μέσων και υποβολή αίτησης ακύρωσης της υπ’ αριθ. 62/19-2 2021(ΦΕΚ 984/12-3-2021) απόφασης της ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΧΥΟΣ 470,4MW» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019 (Α’ 66).
 Συνεργασία για την συζητούμενη ενεργοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράβαση της ορθής εφαρμογής του Ενωσιακού Περιβαλλοντικού Δικαίου

Β) Πολιτικό επίπεδο

Ο Δήμος Ερέτριας μέσω του Δημάρχου του κύριου Δημητρόπουλου φαίνεται να αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σε άμεση συνεργασία με του Δημάρχους των πληττόμενων Δήμων της Εύβοιας (Μεσσαπίων – Διρφύων , Ταμυνένων –Κύμης και Καρύστου) – την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την ΚΕΔΕ αλλά και του συνόλου των Βουλευτών του Νομού ώστε η πολιτική πίεση που θα ασκηθεί να έχει θετικά αποτελέσματα.

Θα πρέπει όμως επιπρόσθετα να επιδιωχτούν άμεσα:

 Η υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση από τα αρμόδια Υπουργεία του φακέλου με την γνωμοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) για το
επενδυτικό σχέδιο στη Κεντρική Εύβοια και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
 Η απομάκρυνση του κατεστραμμένου ανεμολογικού ιστού από την θέση Κάμπλος στη Σέτα.
 Διενέργεια αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας στους προσφάτους τοποθετημένους ανεμολογικούς ιστούς.
 Άσκηση πίεσης σττην Περιφέρεια για την ενεργοποίηση των Κλιμακίου Ελέγχου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) για τον έλεγχο εφαρμογής της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος
 Ενεργή συμμετοχή του Δήμου στις επικείμενες συζητήσεις για νέο χωροταξικό στην Εύβοια, ώστε να εκφραστούν με σαφήνεια οι θέσεις του.
 Συνεργασία με τους πληττόμενους Δήμους και του φορείς για δυναμικές παρεμβάσεις ενώπιον των κρατικών (και υπερεθνικών) αρχών.

Γ) Δράσεις ενημερώσεων πολιτών που δρομολογούνται από την 11μελής επιτροπή:

 Τοποθέτηση ενημερωτικών αφισών σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Ερέτριας
 Σχεδιασμός και η εκτύπωση επίκαιρων ενημερωτικών φυλλαδίων όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση και όλα τα
θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στον Δήμο Ερέτριας
 Ενημερωτικές ομιλίες σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου, όταν αυτό καταστεί εφικτό και προβλεπόμενο, δεδομένης της πανδημίας και των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, καθώς και συνεδρίες μέσω της πλατφόρμας Zoom
 Eεπικοινωνία και η συνδιάλεξη με τα μέλη του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως του Δάσους της Σέτας (που στις 30 Αυγούστου 2020 τάχθηκε υπέρ της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο δάσος της Σέτας).

Η δέσμευση όλων μας πηγάζει αναντίρρητα από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και την πλέον σοβαρή απειλή εναντίον του περιβάλλοντος του τόπου μας και εναντίον όσων διαμένουν σε αυτόν, ιδιαίτερα των νέων γενεών, εμμέσως δε πλην σαφώς από τον Νόμο και το Σύνταγμα.

Ταυτόχρονα, είναι γνωστό πως από την αυγή του νέου έτους έχει ξεκινήσει η δημιουργία ενός δυναμικού και διαρκώς ενισχυόμενου συλλογικού (αποτελούμενο από συλλογικούς φορείς και πολίτες – δημότες των τριών Δήμων της Κεντρικής Εύβοιας) κινήματος για την αποτροπή της εγκατάστασης, άνευ οποιουδήποτε λελογισμένου σχεδιασμού και με ανυπολόγιστο περιβαλλοντικό και βιοτικό κόστος, του τεράστιου αιολικού σταθμού σε βάρος των εννόμων συμφερόντων των δημοτών μας, με την παρούσα λοιπόν ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Ερέτριας και κατ’ επέκταση η
11μελής επιτροπή στηρίζει και τάσσεται στο πλευρό του κινήματος αυτού και θα προβεί δια των αρμοδίων οργάνων του σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, σε συνεργασία με εξέχοντες φορείς και κυρίως με τους δημότες – κατοίκους της Εύβοιας, για την ενδυνάμωση και την πρόοδό του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

1. Τσούμαρης Δημήτριος (Πρόεδρος) / Δ.Π. Πρωτοβουλία για τον Δήμο μας
2. Τερζάκης Αντώνιος / Δ.Π. Ένας Δήμος – Ένα Μέλλον
3. Κατσής Νικόλαος / Δ.Π. Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία
4. Καραβάς Αργύριος / Δ.Π. Μαζί για το Νέο
5. Καρράς Σταμάτιος / Δ.Π. Ευβοϊκή Πολιτεία
6. Καραμπέτσου Ασημίνα / Δ.Π. Λαϊκή Συσπείρωση
7. Αργύρη Ευαγγελία / Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σέτας
8. Μπαρότας Νικόλαος / Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
9. Ρίπης Ιωάννης / Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ερέτριας “Ο Αχινός”
10. Καραφέρια Χριστίνα / Σύλλογος Ενεργών Πολιτών “Η Μέδουσα”
11. Καραβάς Αντώνιος / Πολιτιστικός, Περιβαλλοντικός & Οικολογικός
Σύλλογος Αμαρύνθου

Χαλκίδα Ευβοίας: Κορονοπάρτυ από νωρίς το απόγευμα στην οδό Χαλκιδικής – Όλη η γειτονιά στο πόδι [ΒΙΝΤΕΟ]

ΠΑΝΙΚΟΣ στην Χαλκίδα – Σύσσωμος ξεσηκώθηκε ο Δικηγορικός σύλλογος απέναντι σε blogger για τα μυθεύματά του

Ψαχνά Ευβοίας: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό της 56χρονης Σόνιας Βασιλείου

Τραγικό ατύχημα στο Γυμνό Ερέτριας – Στον Εισαγγελέα οι 3 υπεύθυνοι του έργου για απολογία – Αφέθηκαν ελεύθεροι [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ]

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Αλυκές Δροσιάς: Τους έκαναν τσακωτούς έξω από το εξοχικού του Νίκου Ευαγγελάτου….

Διαβάστε όλα τα νέα του eviathema.gr στο Google News

Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις για τον Κορονοϊό στο koronoios.today

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις από την Εύβοια τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Eviathema.gr

Ειδήσεις από Βόρεια Εύβοια και Νότια Εύβοια, την Χαλκίδα, τα Ψαχνά, την Κάρυστο, το Αλιβέρι, την Ελλάδα και τον Κόσμο

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.