in

Απολογισμός πεπραγμένων  2020 της Αντιπεριφέρειας Παιδείας και Αθλητισμού Στερεάς Ελλάδας

Ως Αντιπεριφερειάρχης παιδείας και Αθλητισμοί ανέλαβα καθήκοντα από τις 10 Αυγούστου 2021…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δελτίο τύπου εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού Κώστας Γαλάνης σχετικά με τον απολογισμό της αντιπεριφέρειας για το 2020.

Στο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του έτους 2020 έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα και κάποια είναι σε εξέλιξη όσον αφορά κτηριακές υποδομές σχολικών μονάδων Γηπέδων και Σταδίων στην Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας ,σε συνεργασία πάντα με τις Δημοτικές Αρχές.

Αναλυτική αναφορά για τα εργα αυτά θα γίνει στον απολογισμό μας για το έτος 2021.

Αρχικά οι νέοι άξονες που σχεδιάστηκαν και δρομολογήθηκαν από την Αντιπεριφέρεια Παιδείας και Αθλητισμού είναι :

Α. Η μεταρρύθμιση του συστήματος μεταφοράς των μαθητών

Β. Οργάνωση υποδομής των σταδίων για αγώνες στίβου στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο

και επαναφορά των μαθητικών αγώνων σε επίπεδο Περιφερειας

Γ. Δημιουργία νέων δράσεων στον τομέα της εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Περιφερειακή εκπαίδευση με σκοπό και στόχο οι μαθητές μας να ενημερώνονται και να αποκτούν εμπειρίες πάνω στα θέματα και τους προβληματισμούς που καθορίζουν και επηρεάζουν την πορεία τους στην καθημερινότητα και το μέλλον τους

Μια τέτοια δράση είναι η ΠΥΞΙΔΑ σεμιναρίων επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

I. Αθλητισμός
 • Επαναφορά αγώνων στίβου για μαθητές Γυμνασίων ανά Περιφερειακή Ενότητα, στην πρωτεύουσα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας. Οι διακριθέντες ανά ενότητα θα συμμετείχαν στους τελικούς που θα διεξάγονταν στη Λαμία. – Μάϊος 2020 – μη εκτέλεση λόγω υγειονομικών περιορισμών covid- 19.
 • Προγραμματισμός προμήθειας και εγκατάστασης αθλητικού εξοπλισμού σε έξι (6) στάδια της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων, όπως παρουσιάζονται ανά νομό και πόλη στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΤΜΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 66.780,20 € 33,40%
ΤΜΗΜΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ 48.676,20 € 24,34%
ΤΜΗΜΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 18.345,80 € 9,18%
ΤΜΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 14.934,56 € 7,47%
ΤΜΗΜΑ 5 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15.224,72 € 7,61%
ΤΜΗΜΑ 6 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ 35.991,00 € 18,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ: 199.952,48 € 100,00%

 

Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι τα ως άνω στάδια να μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες, και στα λοιπά να δοθεί ο εξοπλισμός ώστε να μπορούν να διοργανωθούν τοπικοί και σχολικοί αγώνες, καθώς και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σωματειακού αθλητισμού και των πολιτών για την άθλησή τους με βασικά κριτήρια τον πληθυσμό, τις προοπτικές ανάπτυξης, το αθλητικό ιστορικό και την απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η συγκεκριμένη δράση βρίσκεται υπό υλοποίηση, καθώς είμαστε σε επαφές με τους Δήμους στις έδρες των οποίων βρίσκονται τα στάδια.  

II.       Παιδεία

 • Οργάνωση του έργου της Μεταφοράς Μαθητών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης του συστήματος μεταφοράς, με σκοπό όλοι οι μαθητές να μεταφέρονται στα σχολεία τους χωρίς αγκυλώσεις και με δυνατότητα συμμετοχής όλων των μέσων μεταφοράς διαφοροποιώντας το θεσμό της έδρας .
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Λογαριασμός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα
ΣΥΝΟΛΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5.800.000,00 7.587.912,98 5.952.875,12 1.881.691,00 1.881.691,00
02.01.073.0821.01 Μεταφορά

μαθητών

4.300.000,00 6.087.912,98 5.202.875,12 1.162.929,69 1.162.929,69
02.01.073.0821.02 Μεταφορά

μαθητών

1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 718.761,31 718.761,31
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.966.924,69 5.937.419,34 5.726.945,64 2.789.350,25 2.789.350,25
02.02.073.0821.01 Μεταφορά

μαθητών

3.666.924,69 4.099.895,12 4.099.893,53 1.184.467,05 1.184.467,05
02.02.073.0821.02 Μεταφορά

μαθητών

1.300.000,00 1.837.524,22 1.627.052,11 1.604.883,20 1.604.883,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.155.000,00 1.284.886,82 948.532,15 530.687,07 530.687,07
02.03.073.0821.01 Μεταφορά

μαθητών

905.000,00 1.034.886,82 748.790,00 356.433,73 356.433,73
02.03.073.0821.02 Μεταφορά

μαθητών

250.000,00 250.000,00 199.742,15 174.253,34 174.253,34
ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 1.508.075,31 1.508.075,31 1.444.702,91 760.109,50 760.109,50
02.04.073.0821.01 Μεταφορά

μαθητών

1.148.075,31 1.278.895,97 1.215.523,57 530.930,16 530.930,16
02.04.073.0821.02 Μεταφορά μαθητών 360.000,00 229.179,34 229.179,34 229.179,34 229.179,34
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.000.000,00 4.058.824,85 3.812.372,03 1.506.940,59 1.506.940,59
02.05.073.0821.01 Μεταφορά

μαθητών

2.200.000,00 3.258.824,85 3.258.824,85 1.030.090,62 1.030.090,62
02.05.073.0821.02 Μεταφορά

μαθητών

800.000,00 800.000,00 553.547,18 476.849,97 476.849,97
ΣΥΝΟΛΟ 16.430.000,00 20.377.119,30 17.885.427,85 7.468.778,41 7.468.778,41

 

 • Συγκρότηση της Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια. Συνεδρίαση και λήψη σχετικής απόφασης επί προτάσεων βελτίωσης έργου μεταφοράς. Σύνταξη και αποστολή επιστολής προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να διεκδικήσουμε την τροποποίηση του ισχύοντος στις μεταφορές νομοθετικού πλαισίου.

Ήδη έχουν κατατεθεί μεταρρυθμιστικές προτάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη βελτίωση και οργάνωση του έργου της μεταφοράς με αλλαγές στον τρόπο των διαγωνιστικών διαδικασιών.

 • Συνεδριάσεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας της Εύβοιας σε συνεργασία με τους Δημάρχους και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων του εκάστοτε Δήμου για την επίλυση των αυξημένων προβλημάτων λόγω:

– του πολύ μεγάλου πλήθους των μεταφερομένων μαθητών, κοντά στις 8.000, που αντιστοιχεί περίπου στο 45% των μεταφερομένων μαθητών της Στερεάς Ελλάδας,

– των πολλών μικρών οικισμών σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές,

– της έλλειψης των μέσων μεταφοράς και των προβλημάτων της έδρας των αναδόχων.

Όμοια θα πράξουμε και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες εφόσον κριθούν απαραίτητες αυτές οι συνεδριάσεις μετά από προτάσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων.

 • Υλοποίηση προγράμματος παροχής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με στόχο τη βέλτιστη προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού από λοίμωξη με COVID -19, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συμμετοχή Διευθυντών και Προϊσταμένων εκπαίδευσης σχολικών μονάδων – Σεπτέμβριος 2020.

 

 • Παρακολούθηση των προβλημάτων της πανδημίας στα σχολεία της Περιφέρειας, άμεση παρέμβαση μέσω της διενέργειας rapid tests και κλείσιμο των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις συστάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

 • Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας λόγω της οξυμένης κατάστασης των κρουσμάτων κορωνοϊου στους μαθητές των σχολείων του Δήμου Χαλκιδαίων και σύσταση για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων για την προστασία των μαθητών .
 • Υλοποίηση προγράμματος Kidoplanet το οποίο αποτέλεσε ένα βασικό εργαλείο πληροφορικής εκπαίδευσης/διαδικτυακό νηπιαγωγείο, καθόσον πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατ’ οίκον απασχόλησης για παιδιά μικρής ηλικίας (νήπια – προνήπια) – Απρίλιος 2020.
 • Πραγματοποίηση δράσης “αρχή…ΖΩ!”, που αφορά σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους 80 €, για την αγορά σχολικών ειδών για τους μαθητές της Α’ τάξης Δημοτικού, οικογενειών που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας – Σεπτέμβριος 2020.
 • Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας – Νοέμβριος 2020.
 • Μαθητικός Διαγωνισμός στα πλαίσια της επετείου των 200 ετών από το 1821.
 • Συγκρότηση Επιτροπών ανά Περιφερειακή Ενότητα για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στη σχετική ΚΥΑ για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων.
 • Συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Παιδείας που έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του Συμβουλίου Σύνδεσης Παραγωγής με την Αγορά Εργασίας Σ.Σ.Π.Α.Ε.
 • Προγραμματισμός βράβευσης πρωτεύσαντων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020.
 • Οργάνωση της καινοτόμου δράσης «ΠΥΞΙΔΑ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ.

Προγραμματισμός σεμιναρίων – διαδικτυακών ομιλιών επαγγελματικής ενημέρωσης, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές Λυκείου να επιλέξουν ορθά την εκπαιδευτικής τους πορεία και κατ’ επέκταση την επαγγελματική τους κατεύθυνση. Σκοπός των σαράντα έξι (46) συνολικά σεμιναρίων (webinars) με αντίστοιχο αριθμό επαγγελμάτων είναι η παροχή ενημέρωσης προς τη μαθητική κοινότητα αναφορικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Στα εν λόγω σεμινάρια θα συμμετέχουν ομιλητές, κατάλληλα επιλεγμένοι, οι οποίοι μέσω μιας σύντομης περιγραφής της επαγγελματικής τους καθημερινότητας θα παρουσιάσουν την επαγγελματική τους πορεία,  θα ενημερώσουν και θα καθοδηγήσουν τα παιδιά για την μετέπειτα πορεία τους σε επαγγελματικό επίπεδο. Τα εν λόγω σεμινάρια έχουν προγραμματισθεί να λάβουν χώρα από 19 Απριλίου του 2021 έως και 10 Μαΐου 2021.

 

Ημερίδες-Συνέδρια-Εκδηλώσεις ή άλλες ειδικές δράσεις

 

 • Πραγματοποίηση ημερίδας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με θέμα «Άσκηση – Διατροφή και Υγεία» υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Φεβρουάριος 2020.

Ο προγραμματισμός όμοιων ημερίδων σε όλη την Στερεά Ελλάδα αναβλήθηκε λόγω Covid. Θα συνεχιστούν αυτές οι ημερίδες όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα.

 • Συμμετοχή στο 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής. Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας, του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Ερέτριας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας – Σεπτέμβριος 2020 (Ερέτρια).

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021

 

 • ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΓΗΠΕΔΑ – ΣΤΑΔΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΕΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ.
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
 • ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ.
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.
 • ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.
 • ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΠΥΞΙΔΑΣ».

 Μετά τιμής,

 Ο    Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Βασιλικό Ευβοίας: Κλέφτες έκαναν “Πλιάτσικο” για δεύτερη φορά στο κατάστημα καφέ “Ρίζος” – Βίντεο Ντοκουμέντο την ώρα της διάρρηξης – Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης [ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ]

ΣΟΚ – Χαλκίδα Ευβοίας: Γνωστός λογιστής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα στο γραφείο του

Θρήνος στην Χαλκίδα – 59χρονος Δημοτικός Υπάλληλος πατέρας 4 παιδιών έφυγε από κορονοϊό

Χαλκίδα: Τροχαίο ατύχημα στον Κόμβο Αγίου Στεφάνου Μεγάλο μποτιλιάρισμα από και προς τον Κόμβο [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Πανικός στο Νοσοκομείο Χαλκίδας: 4 Τραυματιοφορείς θετικοί στον κορονοϊό – Ο ένας νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση

Διαβάστε όλα τα νέα του eviathema.gr στο Google News

Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις για τον Κορονοϊό στο koronoios.today

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις από την Εύβοια τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Eviathema.gr

Ειδήσεις από Βόρεια Εύβοια και Νότια Εύβοια, την Χαλκίδα, τα Ψαχνά, την Κάρυστο, το Αλιβέρι, την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ

Πρόκριση Πετρούνια στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης

Alpha Bank Κάρυστος

Αναστάτωση στην Κάρυστο – Ξαφνική παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος της Alpha Bank