Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων: Live η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

δσ

Ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, στα Ψαχνά.

Δείτε Live το συμβούλιο:

Τα 12 θέματα που θα συζητηθούν :

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2022»
ΘΕΜΑ 2ο: « Περί αποδοχής όρων ένταξης – χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: ΄΄ Έργα Συλλογής – Μεταφοράς – Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων – Β ΦΑΣΗ (ολοκλήρωση) MIS 5003577 κωδικός ΟΠΣ 5003577 ΕΠ. Πρ. ΄΄Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’’ και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί αποδοχής χρηματοδότησης και έγκριση (13ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Υπ. αριθμ. 211/2021 Απόφαση Ο.Ε.)»
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί αναμόρφωσης (14ης) προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Υπ. αριθμ. 212/2021 Απόφαση Ο.Ε.)»
ΘΕΜΑ 5ο: «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 και εφεξής».
ΘΕΜΑ 6ο: «Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών για το έτος 2022 και εφεξής».
ΘΕΜΑ 7ο: «Περί επιλογής Τραπεζικού ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ 8ο: « Περί κατανομής πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές (Δ΄ κατανομή έτους 2021) του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ 9ο: « Περί συμπληρωματικής κατανομής πίστωσης ποσού 12.545€ στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων»
ΘΕΜΑ 10ο: «Περί ορισμού μελών Επιτροπών παραλαβής έργων»
ΘΕΜΑ 11ο: «Περί τοποθέτησης ξύλινου τουριστικού σκίαστρου (κιόσκι) στην Κοινότητα Νεροτριβιάς»
ΘΕΜΑ 12ο: «Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Διαβάστε Επίσης:

Διαβάστε όλα τα νέα του eviathema.gr στο Google News