Νέα πρόσκληση για τη Διαχείριση βιοαποβλήτων από τη Στερεά Ελλάδα Inbox x

21 Ιουνίου 2019, 3:54 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads

Την έκδοση της πρόσκλησης για τη «Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, ανακοίνωσε σήμερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.650.000€ και η χρηματοδότηση καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν πράξεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στις επιμέρους δράσεις του ειδικού στόχου 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα στις Δράσεις 3,4, ως εξής:

Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

Δράση 4. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων

Οι παραπάνω δράσεις οφείλουν να είναι σύμφωνες με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν:

α) Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής και εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (π.χ. οικιακών, πράσινων), όπως π.χ καφέ κάδοι και απορριμματοφόρα αυτών, πλυντήρια κάδων, κλπ

β) Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

Επιπλέον, στις προτάσεις που θα υποβληθούν εφόσον απαιτούνται, μπορούν να περιληφθούν ως διακριτά υποέργα, η απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες, αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες με Δικαιούχο εταίρο την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων και έργα αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Ο κ. Μπακογιάννης, αναφερόμενος στην πρόσκληση δήλωσε: «Περνάμε τους Δήμους μας σε νέα εποχή. Επενδύουμε στο περιβάλλον και την προστασία του. Με τη σωστή διαχείριση των βιοαποβλήτων δίνουμε μία ανάσα ζωής στο φυσικό μας περιβάλλον. Καθιστούμε τις πόλεις μας καθαρές και δημιουργούμε μία νέα περιβαλλοντική συνείδηση, με μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα, καλύτερη ανακύκλωση και μειωμένη ρύπανση. Καλούμε τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της πρόσκλησης».

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.