Ο Θανάσης Ζεμπίλης εισηγητής του ΣΝ για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID- 19 (video)

Θανάσης Ζεμπίλης Βουλευτής Ευβοίας

Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, σε μια εμβληματική και πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό Covid- 19, ορίστηκε ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης.

«Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19 είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που εξυπηρετεί οικονομικούς και υγειονομικούς στόχους και φέρει την σφραγίδα του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε την αρχική ιδέα και προσπάθησε να πείσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του να την υιοθετήσουν, ώστε να αποτελέσει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς», υπογράμμισε ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης στην αρχική τοποθέτηση του κατά την επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή του ΣΝ του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης. Ειδικότερα ο κ. Ζεμπίλης, ανάμεσα σε άλλα, τόνισε και τα εξής κατά την εισήγησή του:

«Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο μια εμβληματική πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος εργάστηκε προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ομοιόμορφου πλαισίου, για την έκδοση του ενιαίου ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των φυσικών προσώπων εντός της ΕΕ. Μιας ΕΕ, που όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από την προμήθεια εμβολίων, κινείται σαν ένα μεγάλο και δυσκίνητο καράβι που παίρνει καθυστερημένα αποφάσεις.

EKTAKTO – Ψαχνά Ευβοίας: Εργατικό ατύχημα στην ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ

Έτσι, ο Έλληνας πρωθυπουργός, στοχεύοντας σε ένα ελεύθερο καλοκαίρι, κινήθηκε γρήγορα και ήδη από τις αρχές του 2021 έδωσε τις κατευθύνσεις και τις συντεταγμένες, ώστε το ευρωπαϊκό πηδάλιο να κινηθεί με ευελιξία και ταχύτητα. Τελικά, η Ελληνική Πρόταση υιοθετήθηκε επίσημα κατά την έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου 2021, η οποία έθεσε και τον στόχο για την ταχεία υλοποίηση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Όταν τον Ιανουάριο έπεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι η πρόταση για το Πιστοποιητικό, υπήρχαν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο ήταν τεχνικά έτοιμη η χώρα μας να ανταποκριθεί στην τεράστια ψηφιακή πρόκληση! Αποτέλεσε, όμως, ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι η Ελλάδα έθεσε πρώτη σε λειτουργία την σχετική πλατφόρμα, και μάλιστα νωρίτερα του χρονοδιαγράμματος. Για να φτάσουμε, βέβαια, σε αυτό το επίτευγμα, το κράτος έπρεπε κατά το προηγούμενο διάστημα να χτίσει το αναγκαίο υπόβαθρο.

Να αντιμετωπίσει την πανδημία ως ευκαιρία και να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα. Και μάλιστα σε έναν τομέα, που μέχρι τότε σημείωνε κακές επιδόσεις. Αδιαμφισβήτητα, η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής. Προηγήθηκε, ωστόσο, μια συστηματική και γιγάντια προσπάθεια, ώστε να πιάσουμε τον στόχο.

Και ως επιβράβευση, ήρθαν τα διθυραμβικά σχόλια για την Ελλάδα. Πρόσφατα, σε άρθρο έγκριτης γερμανικής εφημερίδας υπογραμμίζεται ότι «η Ελλάδα τα καταφέρνει καλύτερα από την Γερμανία».
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1 του παρόντος, θεσπίζεται το αναγκαίο πλαίσιο για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, και ειδικότερα ρυθμίζονται ο τρόπος έκδοσης και η επαλήθευση της εγκυρότητάς του, με σκοπό τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας φυσικών προσώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στο Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνονται πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται, κατά περίπτωση, με τις διενεργηθείσες συνεδρίες εμβολιασμού, το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή τη νόσηση του φυσικού προσώπου-κατόχου από τον κορωνοϊό COVID-19 και τα οποία θα αντλούνται, μέσω διαλειτουργικότητας, από τα αντίστοιχα μητρώα του δημόσιου τομέα.

Ακολούθως, με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 εξειδικεύεται το πλαίσιο για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας και ειδικότερα καθορίζονται οι αρχές της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προσδιορίζονται οι αποδέκτες των δεδομένων και αναφέρεται η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων των υποκείμενων δεδομένων.

Ως εκ τούτου, το ΣΝ είναι απολύτως συμβατό με την κείμενη εθνική νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ, οι διατάξεις των οποίων σταθμίζουν ακριβοδίκαια τα έννομα αγαθά της ιδιωτικότητας και του δημοσίου συμφέροντος, υπό την ειδικότερη μάλιστα εκδοχή της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, το Πιστοποιητικό περιέχει ένα περιορισμένο σύνολο απαραίτητων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τηρείται με ευλάβεια η αρχή της αναλογικότητας, ως προς το είδος των δεδομένων και την έκταση της συλλογής.

Περαιτέρω, το ΣΝ θέτει αυστηρούς περιορισμούς στη διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας έτσι την υποχρέωση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων. Μάλιστα, ορίζονται και τα αρμόδια όργανα για τον σκοπό αυτό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατοχή του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID -19 δεν θεσπίζεται ως προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας του φυσικού προσώπου-κατόχου του.

Διευκρινίζεται, άλλωστε, ρητά, ότι η παρούσα ρύθμιση δεν θίγει ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα άλλων βεβαιώσεων εμβολιασμού, υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Συνεπώς, είναι σαφές ότι δεν θίγονται και δεν περιορίζονται ατομικές ελευθερίες και συνταγματικά δικαιώματα.

Επί της ουσίας, επιτυγχάνουμε το αντίθετο, καθώς σε μια περίοδο αυστηρών περιορισμών της ελευθερίας, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβάλουν οι δημόσιες αρχές, το ΨΠ συνιστά το διαβατήριο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να απολαύσουν και πάλι τα βασικότερα δικαιώματα τους. Αποτελεί ένα έξυπνο εργαλείο, που με συμμάχους την ένταση των εμβολιασμών και την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, επιτρέπει την γρήγορη επάνοδο στην κανονικότητα.

Θα το χαρακτήριζα ως μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας που θα μας επιτρέπει να διασχίζουμε τα σύνορα, με ταχύτητα και ασφάλεια, ώστε να φτάσουμε γρήγορα στους αγαπημένους μας τουριστικούς προορισμούς, να πραγματοποιούμε επαγγελματικά ταξίδια και να ανταποκριθούμε σε άλλες υποχρεώσεις.

Η επάνοδος της ελεύθερης κυκλοφορίας και πρόσβασης των προσώπων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα για χώρες, όπως η Ελλάδα, που η οικονομία τους εξαρτάται από τον τουρισμό, θα πρέπει να δράσουν άμεσα, έτσι ώστε μεσοπρόθεσμα, να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Το ΨΠ δεν επιδιώκει τον διχασμό, ούτε βέβαια τον διαχωρισμό των πολιτών.

Αντιθέτως, διασφαλίζει την ενότητα απέναντι στην πανδημική απειλή και εκφράζει την συσπείρωση του κόσμου απέναντι στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους που προαναφέρθηκαν, καλούμε όλες τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις, με πνεύμα ομοψυχίας και με την ωριμότητα που επιβάλουν οι περιστάσεις, να υπερψηφίσουν το παρόν ΣΝ».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε απόσπασμα της εισήγησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Στο μάτι του κυκλώνα η Αταλάντη – Δεν άφησε τίποτα όρθιο [ΒΙΝΤΕΟ]

Βόρεια Εύβοια: Πυρκαγιές λόγω κεραυνών σε 3 σημεία – Η μια κοντά στον Όσιο Δαυίδ

Εύβοια: “Καμπάνα” 3000 ευρώ και αυτόφωρο σε ιδιοκτήτη καφέ μπαρ για παράβαση λειτουργίας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ στον Δήμο Χαλκιδέων – Απόφαση απόρριψης κόλαφος της ελεγκτικής επιτροπής σε ανάθεση σύμβασης της ΔΕΥΑΧ

Χαλκίδα Ευβοίας: Περιστατικά κατάχρησης εξουσίας της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας – Έκαναν “ντου” σε δημοσιογράφο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο

Διαβάστε όλα τα νέα του eviathema.gr στο Google News

Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις για τον Κορονοϊό στο koronoios.today

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις από την Εύβοια τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Eviathema.gr

Ειδήσεις από Βόρεια Εύβοια και Νότια Εύβοια, την Χαλκίδα, τα Ψαχνά, την Κάρυστο, το Αλιβέρι, την Ελλάδα και τον Κόσμο