“Η καρέκλα είναι γλυκιά”: “Υπουργοποιήθηκε” ο μισός συνδυασμός Παγώνη στον Δήμο Χαλκιδέων – Όλη η λίστα των αντιδημάρχων

1 Σεπτεμβρίου 2021, 7:00 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι για τον τρίτο χρόνο της θητείας της Δημοτικής Αρχής στον Δήμο Χαλκιδέων με θητεία από Πέμπτη 02/09/2021 έως και Πέμπτη 01/09/2022.

Στην λίστα των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Χαλκιδέων, παραμένουν αρκετοί διατελέσαντες της προηγούμενης διαιτίας, όπως ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιάννης Νέζης, ο Αντιδήμαρχος Έργων Βασίλης Γουρνής όμως όπως φαίνεται κάποιοι ξέχασαν τις προεκλογικές κορόνες και με χαρά δέχτηκαν την θέση, αφού ως γνωστόν είναι γλυκιά, όπως ο Κώστας Ζέρβας και ο Γιάννης Μπάκας.

Φυσικά παραμένουν στις θέσεις τους και άνθρωποι που έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν δυνατά δείγματα γραφής και από τι φαίνεται η Έλενα Βάκα τους έχει απόλυτη εμπιστοσύνη όπως ο Αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς Θεοφάνης Σπανός και η Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. Ελένη Αϊδίνη.

Δείτε όλες τις νέες θέσεις των Αντιδημάρχων και Προέδρων:

1) Τον κ. Κωνσταντίνο Ρήγο κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .
2. Σε συνεργασία με τον καθ’ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.
Επίσης αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

2) Τον κ. Χαράλαμπο Κώσταρο κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Συνεργάζεται με την Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων.
5. Ασκεί την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών.
6. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.

3) Τον κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.
Επίσης αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας κ. Κωνσταντίνο Ρήγο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

4) Τον κ. Δημήτριο Σέρρα κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί την Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στην Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.
Επίσης αναπληρώνει τη Δήμαρχο κα. Ελένη Βάκα, απουσιάζουσα ή κωλυόμενη.

5) Tον κ. Βασίλειο Γουρνή καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας.
2. Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.
3. Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα.
4. Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
5. Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.
6. Ασκεί την εποπτεία των έργων Ηλεκτροφωτισμού.
7. Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης.
8. Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
9. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

10. Έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης της λειτουργίας και διαχείρισης των Κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

6) Τον κ. Ιωάννη Νέζη καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Τουρισμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.
2. Ασκεί την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Μεριμνά για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου.
Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης κ. Χαράλαμπο Κώσταρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7) Τον κ. Ιωάννη Μπάκα καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Διοίκησης, Οικονομικών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
2. Ασκεί την εποπτεία των Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων.
3. Ασκεί την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.
4. Ασκεί την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
5. Μεριμνά για τη προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
6. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων.

8 ) Τον κ. Γεώργιο Πάνο καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
2. Ασκεί την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
3. Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
4. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
5. Έχει την εποπτεία των θεμάτων καθημερινότητας στην πόλη της Χαλκίδας.

9) Τον κ. Αθανάσιο Τριανταφύλλου καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα Γεωτεχνικής και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου.
2. Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
3. Ασκεί την εποπτεία στις δράσεις του Δήμου σε θέματα Προστασίας του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος, καθώς και τις δράσεις που αναφέρονται στην Αγροτική Ανάπτυξη.
4. Ασκεί τον συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης Πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
5. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.
Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων κ. Δημήτριο Σέρρα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

10) Τον κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα καθ ύλην Αντιδήμαρχο για θέματα Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του ν. 3852/2010, της Πολεοδομίας.
2. Ασκεί την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

11) Την κ. Σοφία Χονδρογιάννη καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο για θέματα Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Υγιεινής και Εθελοντισμού, και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊσταμένη, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του ν. 3852/2010 για θέματα Υγείας και Πρόνοιας.
2. Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.
3. Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.
4. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για θέματα υγείας.
5. Μεριμνά για τις εθελοντικές δράσεις στον Δήμο Χαλκιδέων.

12) Τον κ. Θεοφάνη Σπανό καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄ του Ν. 3852/2010, για θέματα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.
2. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τη Νέα Γενιά.
3. Ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Πάνος, Ιωάννης Νέζης και Σοφία Χονδρογιάννη θα είναι άμισθοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.48/22119/07/04/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ .

Επιπρόσθετα, με την ίδια απόφαση Δημάρχου, αναθέτει χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

Α. Ορίζει Εντεταλμένo Σύμβουλο τον Δημοτικό Σύμβουλο Ελευθέριο Λειβαδίτη, για θέματα Επιχειρηματικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις εξής αρμοδιότητες:
– Συντονίζει, εισηγείται και μεριμνά για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των τομέων των γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφίας και αλιείας, καθώς και τις σχετικές δράσεις του Δήμου.
– Μεριμνά για την ενίσχυση των επιχειρηματιών, αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Β. Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο τη Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασιλική Κόντου, για θέματα Ατόμων με Αναπηρία, με τις εξής αρμοδιότητες:
– Συντονίζει, εισηγείται και εποπτεύει τις δράσεις του Δήμου για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία.

Τέλος ανακοινώνεται ότι:

Α) Ως Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου Χαλκιδέων θα προταθούν:

◆ Η κα. Ευαγγελία Παλαιολόγου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

◆ Η κα. Βασιλική Κόντου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας (Δ.Α.Ε.Ε.Π.Ε.Χ.)

Β) Παραμένουν ως Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου Χαλκιδέων:

◆ Η κα. Αναστασία Ψυχογυιού, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

◆ Η κα. Αικατερίνη Μεγάλου, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.)

◆ Η κα. Ελένη Αϊδίνη, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.)

◆ Ο κ. Νικόλαος Σιόλιας, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΟΚ στην Εύβοια: 65χρονος αυτοκτόνησε με καραμπίνα μέσα στο σπίτι του

Θρήνος στην Χαλκίδα: Αύριο το τελευταίο αντίο στον 17χρονο Γιάννη

ΣΟΚ στην Εύβοια: Νεκρός από ηλεκτροπληξία 17χρονος στην Χαλκίδα

Θρήνος στο Κοντοδεσπότι: 12χρονος ξεψύχησε μετά από ανακοπή καρδιάς

ΕΚΤΑΚΤΟ – Νέος Υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων ο Σίμος Κεδίκογλου

Διαβάστε όλα τα νέα του eviathema.gr στο Google News

Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις

Όλες οι Ειδήσεις για τον Κορονοϊό στο koronoios.today

Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις από την Εύβοια τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Eviathema.gr

Ειδήσεις από Βόρεια Εύβοια και Νότια Εύβοια, την Χαλκίδα, τα Ψαχνά, την Κάρυστο, το Αλιβέρι

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.