Ξεκινά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023

19 Σεπτεμβρίου 2022, 4:09 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads
Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σας ενημερώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 19/9/2022, ώρα 13:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 14:00μ.μ. οι ενδιαφερόμενοι για τη Ζ’ Φάση «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»  2022-2023 θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας».Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους υποψήφιους που έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη.

Οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την
αρ.109153/Κ5 (ΦΕΚ 4771/τ.Β/12-09- 2022) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας».

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου
Παιδείας και περιλαμβάνει:

α) πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο
β) εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στη σχολική μονάδα.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 95% επί του νόμιμου, νομοθετημένου,
κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση επιδοτείται από το
Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους
μαθητευόμενους, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

Οι υποψήφιοι έχουν επιπλέον την δυνατότητα, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης, να
γίνουν κάτοχοι τίτλου επιπέδου πέντε (5) του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ στο τηλέφωνο 2231066168, 2231066151 (εσωτερικό 119).

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Δρ. Ελένη Μπενιάτα

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.