Νέος Αντιδήμαρχος στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου ο Νίκος Μαστροκώστας

15 Ιανουαρίου 2022, 5:48 μμ
Facebook
Twitter
Pinterest
Threads

Με νέα απόφαση του ο Δήμαρχος Θανάσης Μπουραντάς, όρισε άμισθο αντιδήμαρχο για θέματα περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο, Νίκο Μαστροκώστα.

Ο Νίκος Μαστροκώστας, γεννήθηκα στο Βέλος Ευβοίας το 1967. Κάτοικος του χωριού Βέλος της Δημ ενότητας Δυστίων. Απόφοιτος του Γενικού Λυκείου Αλιβερίου. Πτυχιούχος μηχανολόγος εφαρμοστής της τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης Τ.Ε.Σ Αλιβερίου. Πτυχιούχος της ταχύρυθμης σχολής της ΔΕΗ. Εργάζεται στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αλιβερίου ως εργοδηγός μηχανολογικής συντήρησης .

Η απόφαση του Δημάρχου:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με
το Άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων.
2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014, ΦΕΚ 955 τ. Β/2014 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με τον πληθυσμό των Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας .
3. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 809 Α.Π. 85741/19.11.2021, Ορισμός Αντιδημάρχων.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά µε τον
ορισµό Αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιμισθία.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κύμης –Αλιβερίου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2
του του Ν. 3852/ 2010, δικαιούται να ορίσει έως έξι (6) έμμισθους Αντιδημάρχους και έως δύο (2)
άμισθους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει άμισθο αντιδήμαρχο, από 10/01/2022 τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
Μαστροκώστα Νικόλαο με τις εξής αρμοδιότητες:

Β. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Ανατίθεται η αρμοδιότητα της ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τον οποίο θα αναπληρώνει σε όλες τις άλλες καθ΄ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
 Είναι υπεύθυνος θεμάτων Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Υπεύθυνος για τον Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας στα όρια του Δήμου (Αγροτική Ανάπτυξη, Αλιευτική Πολιτική κλπ.)

Τον Αντιδήμαρχο κ. Μαστροκώστα Νικόλαο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Μπαράκος Νικόλαος.
Η παρούσα θα αναρτηθεί, στο διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε µία ημερήσια εφημερίδα του Νοµού.

Ο Δήμαρχος
Αθνάσιος Γ. Μπουραντάς

Διαβάστε Επίσης:

Γίνεται μέλος στην επίσημη κοινότητα του eviathema.gr στο VIBER ΕΥΒΟΙΑ ΒΗΜΑ ΖΟΥΜ ΝΕΑ ΧΑΛΚΙΔΑ EVIATHEMA για άμεση ενημέρωση

Ακολουθήστε το eviathema.gr στο  GOOGLE NEWS ΕΥΒΟΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΥΒΟΙΚΗ EVIATHEMA και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κάντε εγγραφή στο Κανάλι του eviathema.gr στο YOUTUBE EVIATHEMA για αποκλειστικά Βίντεο Ρεπορτάζ

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια

Δείτε τα τελευταία νέα από την Εύβοια στο eviathema.gr, Βόρεια Εύβοια, Νότια Εύβοια.